Skip to main content

روز جهانی گرسنگی

امروز 7 خرداد، مصادف با 28 ماه می 2013 روز جهانی گرسنگی است. گرسنگی، بزرگترین خطر برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هرساله تعداد کسانی که جان خود را بر اثر گرسنگی از دست می دهند از مجموع قربانیان ایدز، مالاریا و سل بیشتر است.

870 میلیون نفر در جهان از این معضل رنج می برند که 100 میلیون نفر آنها کودک هستند. یعنی از هر هشت نفر یک نفر از داشتن زندگی سالم و طبیعی محروم است. این در حالی است که غذای کافی برای کل جمعیت دنیا وجود دارد. حال این سوال به وجود می آید که چرا هنوز گرسنگی ریشه کن نشده است؟
از علل اصلی گرسنگی می توان به وقوع بلایای طبیعی، جنگ، فقر، وجود زیربنای ضعیف کشاورزی و تخریب محیط زیست اشاره نمود. اخیرا نیز بحران های اقتصادی و مالی باعث گردیده است که افراد بیشتری به گرسنگی دچار شوند.
بالاترین آمارگرسنگی به کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد. 98 درصد جمعیت کل گرسنگان دنیا در این کشورها زندگی می کنند و ما بقی (19 میلیون نفر) آنها ساکن کشورهای توسعه یافته اند.
با نامگذاری چنین روزی به نام روز جهانی گرسنگی، با اطلاع رسانی در مورد این امر می توان از حمایت جوامع برای از بین بردن بزرگترین معضل قابل حل دنیا بهره مند شد.