Skip to main content

سفر مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به ایران

سفر مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به ایران
دیروز خانم ارتارین کازین، مدیراجرایی برنامه جهانی غذا سفر دو روزه اش را به ایران، کشوری که میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده دنیاست، به پایان برد.

برنامه جهانی غذا، بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگی است. در ایران، این سازمان به آسیب پذیر ترین پناهندگان افغان و عراقی امداد غذایی می رساند.  درحال حاضر برنامه جهانی غذا در ایران کمک های غذایی خود را به پناهندگان ساکن 19 مهانشهر واقع در 13 استان ارائه می کند.
خانم کازین در اولین روز ماموریتش با مقامات ارشد دولتی، نمایندگان کشورهای اهدا کننده و نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد دیدار داشت. ایشان همچنین در روز دوم سفرش از مهمانشهر شهید ناصری واقع در ساوه در استان مرکزی بازدید کرد.
در مهمانشهر شهید ناصری حدود 5 هزار پناهنده افغان، بیش از 755 خانواده، زندگی می کنند. خانم کازین با جمعی از پناهندگان این مهمانشهر دیدار نمود و از مدرسه ای با 300 دانش آموز دوره ابتدایی و 44 دانش آموز مقطع راهنمایی بازدید کرد.
این دانش آموزان، ذینفعان پروژه "غذا برای تحصیل دختران" برنامه جهانی غذا در ایران هستند.وی از انبار این سازمان که محل نگهداری و توزیع اقلام غذایی میان پناهندگان است نیز بازدید کرد.
خانم کازین دیدارش را با حضور در نشست خبری که در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، به پایان برد. در این نشست او به خبرنگاران گفت: " ما معتقدیم که به عنوان عضوی از جامعه جهانی ابزاری در دست داریم که به وسیله آن نه تنها می توان به مبارزه با گرسنگی پرداخت، بلکه می توان به آن پایان بخشید. امروزه با این ابزار در تلاشیم که نسل ما آخرین نسلی باشد که گرفتار معضل گرسنگیست."
این اولین بازدید مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از جمهوری اسلامی ایران در 15 سال اخیر بود.