Skip to main content

سفر مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به ایران

تهران- ارتارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا برای انجام بازدیدی دو روزه به ایران آمده‌ است. او در سفرش به پایتخت ضمن ملاقات مقامات ارشد دولتی، با نمایندگان کشورهای اهدا کننده و آژانس های سازمان ملل متحد دیدار خواهد‌ داشت. ایشان همچنین از یکی از مهمانشهرهای پناهندگان افغان که سالهاست تحت پوشش کمک های غذایی برنامه جهانی غذا قرار دارد، بازدید خواهد نمود.مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در روز سه شنبه، یکم بهمن ماه نشست خبری خواهد داشت. ایرانیان در حمایت از فعالیت های برنامه جهانی غذا در پاسخ به بحران های غذایی در جهان، جزء سخاوتمندترین ملت ها هستند. در نوامبر سال گذشته هنگامیکه طوفان سهمگین هایان مناطق وسیعی از فیلیپین را ویران ساخت، کمک های مردمی ایران برای اجرای پروژه امدادرسانی این سازمان به بیش از 100 هزار دلار رسید.در ایران، برنامه جهانی غذا به آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی که در مهمانشهرها ساکن هستند کمک های غذایی می رساند و نیز به منظور ایجاد انگیزه تحصیلی میان دختران پناهنده ساکن مهمانشهرها، آژانس غذایی سازمان ملل متحد پروژه ای با عنوان "غذا برای تحصیل" اجرا می‌نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود ایجاد بار مالی توسط پناهندگان بر اقتصاد داخلی این کشور، بیش از سه دهه است که سخاوتمندانه پذیرای دومین جمعیت پناهنده در جهان می باشد. # # #برنامه جهانی غذا، بزرگترین سازمان بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگی است. این سازمان به طور میانگین به بیش از 90 میلیون نفر در 80 کشور دنیا کمک های غذائی می‌نماید.