Skip to main content

تمدید تفاهم نامه همکاری برنامه جهانی غذا و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تهران- در ماه جاری نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران، و منصوره باقری، مدیر کل عملیات بین الملل و برنامه های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه همکاری دو جانبه را تمدید نمودند.

تفاهم نامه فی مابین هر دو طرف  را برای تلاش های همسو در مراحل آمادگی و پاسخگویی به بحران هدایت می کند.
برطبق این تفاهم نامه که برای اولین بار در سال 2015 میلادی به امضا رسید، به هنگام وقوع بحران در مقیاس وسیع و زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران از WFP  درخواست کمک کند، این سازمان از طریق همکاری با جمعیت هلال احمر  به توزیع اقلام امدادی خود خواهد پرداخت. به طور کلی سطوح همکاری در تفاهم نامه  شامل هماهنگی، برنامه ریزی برای حوادث احتمالی، ارزیابی اضطراری، ترخیص گمرکی، غذا، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و لجستیک تعیین شده است.
هدف برنامه جهانی غذا در پاسخگویی به شرایط اضطراری اطمینان از دسترسی اقشار آسیب پذیر به نیاز های اولیه غذایی است. همکاری طولانی مدت برنامه جهانی غذا و هلال احمر با هدف مشترک امدادرسانی برای نجات جان انسانها در زمان بحران به ارائه کمک ها ی غذایی به بازماندگان زلزله های بویین زهرا در سال 1962، آوج 2002 و بم 2003 باز می گردد.