Skip to main content

واکنش برنامه جهانی غذا به بحران سوریه

واکنش برنامه جهانی غذا به بحران سوریه
درگیری‌های سوریه باعث گریختن هزاران سوری برای یافتن مکانی امن به کشور‌های همسایه خود از جمله اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر شده است. غذا یکی‌ از نیازهای مهم و حیاتی آنهاست و برنامه جهانی‌ غذا به این نیز پناهندگان در تمامی‌ پنج کشور در قالب عملیات امداد غذایی پاسخ داده است. امداد غذایی یا از طریق در اختیار گذاشتن کوپن‌های غذایی که با ارائه آنها به فروشگاه‌های محلی امکان خریداری مایحتاجشان فراهم میشود و یا از طریق ارائه بسته‌های غذایی به یاری پناهندگان می‌‌پردازد.

از زمانیکه عملیات امداد اضطراری برنامه جهانی‌ غذا از ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده، تعداد سوری‌هایی‌ که از کشورشان می گریزند به میزان چشمگیری افزایش یافته است. کسانیکه خانه هایشان، زندگیشان و در بسیاری از مورد عزیزانشان را از دست داده اند. برخی‌ در حالی‌ خود را به پناهگاه‌های پناهندگان رساندند که چیزی جز لباس تنشان نداشتند. نیاز‌های پناهندگان رفته رفته بیشتر شده و اکنون بیش از یک سال است که دور از وطن به سر می برند. تمامی‌ پس اندازشان به پایان رسیده و کاملا به کمک‌های بشر دوستان وابسته اند.
نگاهی‌ اجمالی به عملیات امداد رسانی غذایی برنامه جهانی‌ غذا در ۴ کشور:

اردن از مارس ۲۰۱۱ در مرز‌های خود پذیرای ده‌ها هزار پناهنده سوری که به دنبال مکانی امن می‌‌گشتند، بود است. برنامه جهانی‌ غذا به این پناهند گان از طریق در اختیار گذاشتن بسته‌های غذایی در کمپ‌های زاتاری و برخی‌ از مرکز ترانزیت که پذیری پناهندگان است، امداد غذایی می‌‌نماید.
لبنان
از ماه می‌‌۲۰۱۲ میلادی در نتیجهٔ درگیری‌های سوریه به مرز کشور همسایه خود، لبنان پناه بردند. صدها خانواده در جستجوی مکانی امن به شمال لبنان روانه شدند و در دره بکا و در شهر‌های تریپلی، بیروت و سده سکنی گزیدند. برنامه جهانی‌ غذا در لبنان حضور یافته و از طریق ارائه کوپن‌های غذایی به پناهندگان سوری ساکن در سراسر لبنان امداد غذایی می‌‌رساند.
ترکیه
دولت ترکیه در حال امداد رسانی به پناهندگان سوری می‌باشد. به این ترتیب برنامه جهانی‌ غذا به ارائه کمک ‌های خود از طریق کوپن‌های الکترونیکی جهت خرید از فروشگاه‌های محلی مکمل کمک‌های مقامات ترکیه می‌باشد. این کمک‌ها به حدود ۱۰۰،۰۰۰ پناهنده ساکن کمپ‌هایی‌ که دارای امکانات پخت و پز می باشند، ارائه می شود.
عراق
برنامه جهانی‌ غذا با همکاری کمیساریای عالی‌ سازمان ملل در امور پناهندگان به امداد غذایی به ۹۰،۰۰۰ پناهنده تا ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی از طریق ارائه بسته‌ها  و کوپن‌های غذایی خواهد پرداخت.