Skip to main content

WFP به ساکنین شهرهای محاصر شده مضایا، فوا و کفریا امداد غذایی می نماید

WFP کامیون های حامل بیش از 500 تن مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری به شهرهای تحت محاصره مضایا، در حومه شهر دمشق، فوا و کفریا در حومه شهر ادلیب در سوریه ارسال نمود.

حدود 60 هزار نفر در این سه منطقه از ماه اکتبر بدون هیچگونه دسترسی به غذا و سایر مایحتاج ضروری محاصره شده اند.

کامیون های حاوی غذا به تامین نیازهای غذایی 40 هزار نفراز ساکنین شهر مضایا و 20 هزار نفر در شهرهای فوا و کفریا به طور هم زمان پرداخت. 

اسلام اسماعیل، کارشناس برنامه ریزی WFP که در این عملیات حضور داشت، گفت: " در مضایا بی وقفه باران می بارید و یک قطره سوخت نداشتیم و تاریکی مطلق بود. ما با نور موبایل و ماشین به تخلیه اجناس از کامیون ها پرداختیم."

او می گوید: "کودکان زمان زیادی را منتظر ما مانده بودند ولی هنگامی که ما رسیدیم هوا تاریک بود و تعداد کمی از آنها در خیابان بودند. آنها از ما بیسکوئیت، نان و یا هر چیزی که بتوانند بلافاصله بخورند،طلب می کردند."

بسته های غذایی WFP شامل برنج، آرد گندم، روغن، نمک، شکر و کنسرو است. WFP ماهانه به بیش از 4 میلیون سوری امداد غذایی می نمایند و همچنان تلاش خود را برای ارائه کمک های خود به مناطق تحت محاصره در سوریه ادامه می دهند.

اسماعیل می گوید: "بزرگترین ترس افراد این است که ما آنها را ترک کرده و دیگر به آنها بازنگردیم. ما برای ارسال کمک های بشردوستانه بطور منظم نیازمند دسترسی به این مناطق هستیم."