Skip to main content

WFP دراردن و عراق پروژه "تغذیه در مدارس" را برای پناهندگان سوری به اجرا در می آورد

برنامه جهانی غذا برای بهبود بخشدیدن به وضعیت تغذیه ای دانش آموزان پناهنده سوری ساکن در پناهگاه های واقع در اردن و عراق که تعدادشان بیش از 10،500 می باشد وهمچنین برای تشویق آنها برای رفتن به مدرسه ، پروژه " تغذیه در مدارس " راآغاز نموده است.

در حال حاضر در اردن، بیش از 6000 دانش آموز به همراه  دانش آموزان دو مدرسه ای که توسط یونیسف در اردوگاه "زاتاری" اداره می شود، میان وعده های مغذی دریافت می نمایند. WFP  همچنین به بیش از 4500 کودک در اردوگاه "دومیز" در"دوهاک" واقع درشمال عراق و نیز در اردوگاه های "القیم" در مرکز عراق میان وعده می دهد.
"مهند هادی"، هماهنگ کننده منطقه ای عملیات اظطراری بحران سوریه گفت:  "بسیاری از کودکان سوری که شرایط بسیار سختی را بخاطر از دست دادن خانواده شان، عبور از مرزها و ادامه زندگی به عنوان پناهنده در کشور های همسایه پشت سر گذاشته اند، باید دوباره به مدرسه باز گردانده شوند. ما از طریق اجرای پروژه " تغذیه در مدارس" در سراسر دنیا مواد مغذی حیاتی را در اختیار کودکان قرار می دهیم و برای مدرسه رفتن ترغیبشان می کنیم. چراکه نمی خواهیم شاهد نسل گم شده ای از کودکان سوری باشیم که نتوانستند استعداد های نهفته شان را شکوفا سازند."
میان وعده ها شامل بسته ای از خرما یا بیسکوییت های غنی شده با 11 ویتامین، 3 ماده معدنی و 450 کالری است که باعث بالا بردن میزان انرژی دانش آموزان شده که به آنها کمک می کند تا بیشتر بتوانند در کلاس  روی درس ها یشان تمرکز کنند. در اردن، WFP و “save the children” به حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری بسته های خرما که در کلاس ها میان دانش آموزان پخش می شود کمک می نمایند. این پروژه از 24 مارس شروع شد و حضور دانش آموزان در کلاس درس به طور چشمگیری و به میزان 20 درصد افزایش یافته است.
WFP در نظر دارد پروژه "تغذیه در مدارس" را گسترش داده و به حدود 30،000 کودک سوری ساکن اردوگاه پناهندگان "زاتاری" و 6000 کودک پناهنده ساکن اردوگاه های عراق امداد غذایی کند. این سازمان به 780،000 دلار برای ادامه پروژه " تغذیه در مدارس" تا پایان سال در اردن و عراق نیاز مند است.
WFP برای ارائه کمک های غذایی به دو و نیم میلیون گرسنه در داخل سوریه و بیش از یک میلیون پناهنده در کشورهای همسایه درهفته مجبور به تهیه 19میلیون دلار امریکا می باشد. برای ادامه این پروژه برای این تعداد تا پایان ژوئن سال جاری، به 113 میلیون دلار امریکا نیاز است.