Skip to main content

WFP و چالش "به صفر رساندن گرسنگی"

WFP و چالش "به صفر رساندن گرسنگی"
کمپین "به صفر رساندن گرسنگی" حرکتی‌ جهانی‌ و و نوآورانه است که برای دستیابی به هدف از میان بردن گرسنگی تلاش می‌کند. این کمپین توسط دبیر کّل سازمان ملل- بان کی‌ مون آغاز شد. وی با آغاز این کمپین از همه از جمله دولت ها، بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) وعموم مردم خواست تا سهم خود را برای دستیابی به این هدف ادا کنند. اساس این موضوع بر پایه اعتقاد راسخ به قابل حل بودن معضل گرسنگی استوار است.

برنامه کمپین "به صفر رساندن گرسنگی" چیست؟
۵ رکن اصلی این کمپین عبارتند از:
1) رشد طبیعی کودکان زیر ۲ سال
۲) دسترسی‌ کافی‌ به غذا در سراسر سال
۳) پایداری سیستم غذایی
۴) افزایش ۱۰۰ درصدی تولید و درامد فروشندگان خرد
۵) به صفر رساندن اتلاف و ضایعات غذایی
نقش برنامه جهانی‌ غذا در این راستا: (اینجا کلیک کنید)