Skip to main content

یادی از یک دوست و یک قهرمان

یادی از یک دوست و یک قهرمان
ایمان عمر مسئول بخش امنیت دفتر برنامه جهانی غذا در سوریه در حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.

ایمان عمر،رئیس بخش امنیت WFP در سوریه به عنوان «یک فرزند فوق‌العاده، یک دوست و همکار بی‌نظیر و یک قهرمان در امور بشردوستانه» توصیف شده است، قهرمانی که در روز دوشنبه در حین ماموریت و در حادثه واژگونی خودروی حامل وی -که منجر به زخمی شدن دو همکارش شد- جان خود را از دست داد. آدینکا باجو، معاون دفتر برنامه جهانی غذا در سوریه که به همراه  محمد الخطیب، راننده دفتر از این حادثه  نجات یاقتند در توصیف ایمان عمر می‌گوید: « ایمان تنها 36 سال داشت. مرگش نه فقط فقدانی بزرگ برای WFP بلکه فقدانی است برای تمام کسانی که زندگی‌شان تحت تاثیر او قرار داشت.»

یاد ایمان عمر در خاطر خانواده برنامه جهانی غذا زنده خواهد ماند.