Skip to main content
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد

برنده جایزه صلح نوبل 2020 است

ما بزرگترین سازمان بشردوستانه در جهان هستیم که در مواقع اضطراری جان انسان ها را نجات می‌دهیم و از کمک‌های غذایی برای ایجاد راهی به سوی صلح، ثبات و رفاه افرادی که در گذر از مناقشات، بلایا و تغییرات اقلیمی می‌باشند، استفاده می کنیم.

برنامه جهانی غذا در اعداد و ارقام

128.2 میلیون نفر در 120 کشور

از طریق کمک غذایی یا نقدی در موارد اضطراری، برنامه های پشتیبانی تغذیه ای و مشارکت در فعالیت های تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و سایر بلایای طبیعی از برنامه جهانی غذا کمک دریافت می کنند.

5,600 کامیون هواپیما و 30 کشتی 100

هر روز در حال حرکت هستند و باعث می شوند برنامه جهانی غذا بتواند از بروز قحطی جلوگیری کرده و غذای حیاتی و سایر کمک ها را به کسانی که بیشترین نیاز را دارند تحویل دهد.

15.5 میلیون کودک در سراسر جهان

وعده های غذایی مقوی از برنامه جهانی غذا دریافت می کنند که به آنها این امکان را می دهد تا بر روی یادگیری خود تمرکز کرده و استعدادهای خود را توسعه دهند.

نقشه زنده گرسنگی

اطلاعات به روز در مورد امنیت غذایی در 90 کشور جهان را به دست آورید. نقشه را ببینید

نجات جان افراد
در شرایط اضطراری

1 2 3 4 5 6
WFP یکی از اولین آژانس های حاضر در زمان های اضطراری جهانی که ناشی از درگیری، شوک های اقلیمی، بیماری های همه گیر و سایر بلایا است، می باشد. ما به افرادی که در معرض خطر گرسنگی هستند پشتیبانی نجات بخشی ارائه می دهیم و پاسخ جامعه بشردوستانه جهانی به موارد اضطراری در مقیاس بزرگ را هماهنگ می کنیم. در مورد پروژه های اضطراری ما بیشتر بخوانید

تغییر زندگی افراد
در سراسر دنیا

کمک رسانی غذایی: نقدی و غیر نقدی

WFP مواد غذایی را در مناطقی که کمیاب است توزیع می کند. در مکان هایی که غذا در دسترس است اما بسیار گران و غیرقابل تهیه است، به افراد آسیب پذیر پول یا کوپن خرید مواد مغذی می دهیم. این کمک های نقدی به افراد امکان انتخاب بیشتری می دهد، آنها را در برابر بهره برداری مالی محافظت می کند و از اقتصاد محلی حمایت می کند. بیشتر بخوانید

کشورهایی که در آن کار می کنیم

در سال 2019، برنامه جهانی غذا در 88 کشور به 97 میلیون نفر، بیشترین تعداد از سال 2012، کمک کرده است.

همه‌ی کشورها (به انگلیسی)